Jogi információk és jog feltételek

A learningage.hu internetes oldal és az annak működéséért felelős LeraningAge keretrendszer (továbbiakban együttesen: Portál), valamit a benne elérhető valamennyi tartalom (továbbiakban: Tartalmak) a Prostep Consulting Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) szellemi terméke és tulajdona, kivéve azon részek tekintetében, ahol az ettől való eltérést külön jelezzük.

A Portál használata – böngészése, vagy a Tartalmak használata – a regisztrált vagy nem regisztrált felhasználók (továbbiakban Felhasználók) irányába elsősorban a Prostep Consulting Kft. tulajdonában lévő learningage.hu portál szolgáltatásaként értelmezendő (a továbbiakban Szolgáltatás). A Tartalmak és Szolgáltatások gyakorlati leírásai a következő oldalakon találhatók: E-learning rendszer, E-learning fejlesztés, Animáció és filmgyártás, Informatika oktatás, Online oktatás, Tananyagtár.

A Szolgáltatást a Felhasználók mint egyéni felhasználó (továbbiakban Egyéni felhasználó) vagy intézményi ügyfélként (továbbiakban Intézményi ügyfél) vehetik igénybe. Egyéni felhasználó egy természetes személy lehet, aki mint magánember vagy mint egy intézmény munkavállalója egyénileg, saját személyes érdekében használja a Portált. Az Intézményi ügyfelek a Portált, a Tartalmakat és a Szolgáltatást integrálhatják saját informatikai rendszerükbe és azokat saját felhasználóik felé, önálló adminisztrációs modellben üzemeltethetik. Ezek feltételeit a későbbiekben ismertetjük. Intézményi ügyfelek esetében a költségek minden esetben egyedi jelleggel, külön szerződéses jogviszonyban kerülnek meghatározásra.

Akció
A Portál Felhasználójaként automatikusan elfogadja az Portál és a rajta keresztül elérhető Tartalmak és Szolgáltatások jelen – Jogi információk és jogi feltételek – lapunkon összefoglalt felhasználási feltételeit.
linkek

Jelen rendelkezések esetében Üzemeltető a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény iránymutatásait tekinti irányadónak. Erre tekintettel Üzemeltető kijelenti, hogy a Szolgáltatás biztosításához rendelkezik valamennyi joggal és engedéllyel. Amennyiben mint Felhasználó ezzel kapcsolatban problémát észlel, kérjük jelezze azt az Üzemeltető központi elérhetőségein. Az észrevételeket Üzemeltető minden esetben megvizsgálja és megalapozottság esetén haladéktalanul gondoskodik a felmerült probléma elhárításáról.

A Portál valamennyi Tartalma és Szolgáltatása saját vagy mások szellemi tulajdona, mely utóbbit Üzemeletető külön jogi megállapodások keretében használ fel. Ennek megfelelően a Portál teljes tartalma a szellemi alkotásokat megillető jogvédelem alá tartozik. Erre tekintettel Üzemeltető a Portál valamennyi Tartalmára és Szolgáltatására minden jogot fenntart azok felhasználásának tekintetében.

 
A Portál használata során az Egyéni felhasználók engedélyezett célja a Szolgáltatás és Tartalom kizárólagosan saját, személyes tájékozódásuk és ismereteik bővítése lehet. Ezen felül az Egyéni felhasználók jogosultak a Szolgáltatás bármilyen módon történő ajánlására vagy bemutatására harmadik fél számára, de ezt kizárólagosan a forrás megjelölése mellett tehetik meg. Egyéni felhasználó ezen túlmenő jogokat nem szerez a Portál vonatkozásában, tehát az Üzemeltető engedélye nélkül a Tartalmakat sem részben sem egészben nem másolhatja le az engedményezett célokon túli szándékkal, harmadik félnek sajátjaként, vagy forrásmegjelölés nélkül nem adhatja át. Amennyiben egy Egyéni felhasználó közvetlenül a Portálon fizetős Szolgáltatást vesz igénybe, a díjat saját maga, vagy másik természetes személy is térítheti, illetve munkavállalóként a foglalkoztató intézmény is fizetheti a költségeket.

Egyéni felhasználók Facebook belépést használva bizonyos tartalmakat ingyenesen is megtekinthetnek, amennyiben azokat a Demo változatok megtekintését követően megosztják saját Facebook idővonalukon. A folyamat automatikus, a Portál és a Facebook informatikailag integrált rendszere a megosztást követően automatikusan adatot cserél és a Portál azonnal hozzáférhetővé teszi az Egyéni felhasználó számára a megosztott anyagot. A hozzáférés időtartama a fizetős tartalmakhoz hasonló, témától függően 3-12 hónap.

A Portál működésére az Egyéni felhasználók számára Üzemeltető 99%-os rendelkezésre állási időt vállal. Amennyiben 1%-ot meghaladó üzemszünet következik, Üzembentartó vállalja, hogy az 1% időtartalom feletti idő legalább duplájával hosszabbítja meg a fizetős és az egyéb módon biztosított Tartalmakhoz való hozzáférés időkorlátját.

linkek
 

Intézményi felhasználók egyedi felhasználói szerződés keretében jogot szerezhetnek a Portál működését biztosító LearningAge rendszer és a benne lévő tartalmak sajátjukként történő használatára és önálló adminisztrációs körben, saját felhasználók számára történő biztosítására. Ezen felül jogosulttá válnak saját tartalmak előállítására is. Ezen használati mód jogi feltételei minden esetben egyedileg kerülnek megállapításra, az adott Intézményi felhasználó és az Üzemeltető közös megállapodása alapján.

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy abban az esetben, amikor egy üzleti ügyfél regisztrált, és részben vagy egészben integrálja a rendszert a saját vállalati környezetébe, vagy amennyiben külső, harmadik személyek (alvállalkozók) számára teszi elérhetővé a rendszert, a tárolt személyes adatok kezelésének jogszabályi megfeleléséért, a bevont munkavállalók, alvállalkozók, vagy más jogviszonyban érintett természetes személyek megfelelő tájékoztatásáért az ügyfél tartozik felelősséggel. Ebben az esetben Prostep Kft. adatfeldolgozóként csak a rendszer megfelelő működéséért, az informatikai környezet rendelkezésre állásáért felel.

Amennyiben ilyen feltételek mellet kívánja használni Szolgáltatásunkat, kérjük lépjen kapcsolatba velünk cégünk elérhetőségein.

Üzemeltető a hatályos adatvédelmi törvények, rendelkezések és irányelvek maximális figyelembe vételével kezeli a Portált látogató és használó Felhasználók adatait. Ennek értelmében csak a használat érdekében önként megadott és szükséges adatok kerülnek bekérésre és ezek felhasználását Üzemeltető a legnagyobb körültekintéssel végzi. Amennyiben az adatok használata okafogyottá válik, Üzemeltető gondoskodik ezen adatok megsemmisítéséről.

A GDPR-nak megfelelő adatvédelmi intézkedéseinket az Adatkezelési tájékoztatónkban tekintheti meg.

Kapcsolatfelvétel

Vegye fel velünk a kapcsolatot az űrlap kitöltésével, hogy bemutathassuk Önnek szolgáltatásainkat személyes vagy online formában.

(A csillaggal jelzett mezők kitöltése mindenképp szükséges.)

Sikeres kitöltés!

A kitöltött űrlap adatait sikeresen rögzítettük.