Access oktatás

Oktatás élő Online oktatás webinárium formában vagy személyesen

Az Access segítségével építünk fel adatbázisokat, nyerünk ki belőlük adatokat lekérdezések segítségével. Ehhez fontos ismerni az adatbáziskezelés elméleti hátterét, az adatbázisok felépítését és struktúráját. Könnyítse meg az adminisztratív munkavégzést automatizált nyilvántartásokkal az Access segítségével!

Hogyan tudunk ebben segíteni?

A Microsoft Access képzéseink résztvevői több szinten sajátíthatják el az adatbáziskezelés használatát. A feltételeket mi biztosítjuk:

 • a tréning tematikáját és óraszámát a megrendelő igényeihez igazítjuk
 • a kihelyezett tréningeken a hallgatók a megszokott munkakörnyezetben tanulnak
 • az ország egész területén vállalunk tréningeket
 • a képzés időbeosztása, ütemezése a megrendelő munkarendjéhez igazítható
 • igény esetén szintfelmérést is végzünk
 • a legtöbb tréninghez interneten hozzáférhető online oktatóanyagot is adunk
 • igény esetén biztosítjuk a képzéshez szükséges eszközöket

Kizárólag szervezeti megrendeléseket tudunk vállalni, nyílt képzéseket nem indítunk. 

A képzés idejére (előzetes egyeztetés alapján) tudunk laptopokat biztosítani.

Microsoft Office 2013, 2016, 2019 és Office 365 verziók bármelyikén vállaljuk az oktatást, angol vagy német verzión is.

Budapesten alkalmanként minimum 4 × 45 perc, vidéki helyszínen 8 × 45 perc időtartamú tréninget tudunk vállalni.

A felnőttképzési törvény hatálya alá NEM tartozó képzés. A képzés díját áfa terheli.

Gondolatébresztőként tekintse meg néhány javasolt tematikánkat, melyet egyedi igényeire tudunk szabni.

 • Az adatbázis fogalma, felépítése, a táblák felépítése, rekord, mező fogalma. Az elsődleges kulcs szerepe a táblákban, idegen kulcs, összetett kulcs, index
 • A legfontosabb adattípusok (szöveg, szám, dátum, logikai adattípusok és tulajdonságaik).
 • Táblák közti kapcsolatok, kapcsolatok típusai.
 • Az adatbázis-kezelő program indítása, egy létező adatbázis megnyitása, bezárása.
 • A programablak felépítésének áttekintése. Az adatbázis objektumainak megjelenítése a Navigációs ablakban. Az objektumok különböző nézetei.
 • Új, üres adatbázis létrehozása. Új tábla létrehozása Tervező nézetben. A tábla mezőinek meghatározása (mezőnév és adattípus).
 • Elsődleges kulcs beállítása.
 • A mezők tulajdonságainak módosítása (mezőméret, formátum, index beállítása, egyszerű (mezőszintű) érvényességi szabály megadása).
 • Táblák kezelése Adatlap nézetben. Oszlopszélesség állítása, oszlopok mozgatása. Lépkedés a rekordok között, adatok módosítása, adatok keresése, rendezése, egyszerű szűrése, rekordok törlése.
 • A táblák közti kapcsolatok létrehozása, a kapcsolatok típusai (egy_az_egyhez, egy_a_többhöz kapcsolatok), hivatkozási integritás.
 • A lekérdezések célja, működése. A lekérdezések típusai. A táblák közti kapcsolatok jelentősége lekérdezések esetén.
 • Egy egyszerű választó lekérdezés létrehozása Tervező nézetben (rekordforrás hozzáadása/eltávolítása, mezők hozzáadása/eltávolítása). A lekérdezéshez adott mezők áthelyezése, elrejtése. A lekérdezések rendezése. Feltételek megadása a mezőkhöz. ÉS és VAGY kapcsolat a feltételek között.
 • Feltételek különböző megadási módjai szöveges adatok esetén (a * és ? jelek használata, Like operátor).
 • A megadási módok számok esetén (relációs jelek használata, Between… and… operátor). Az Is Null és Is Not Null operátorok használata. Az Igaz és Hamis logikai értékek használata feltételek megadásakor.
 • A feltételek megadási módjai dátum- és időértékek esetén (# jel használata).
 • Összesítő lekérdezések létrehozása (Group by és az ehhez kapcsolódó függvények (Sum, Avg, Min, Max, Count) használata). Lekérdezések exportálása.
 • A jelentések funkciója, felépítése, nézetei. Egy egyszerű jelentés létrehozása varázsló segítségével. Jelentés nyomtatása.
 • Ismétlés (új adatbázis létrehozása, táblák létrehozása, kapcsolatok beállítása).
 • OLE-objektum, melléklet, keresőmező létrehozása, módosítása, törlése.
 • Mező szintű érvényességi szabály létrehozása bonyolultabb kifejezések segítségével. A Kifejezésszerkesztő használata. Tábla szintű érvényességi szabály beállítása.
 • Néhány egyszerű függvény használata pl.: Date().
 • Beviteli maszk funkciója, működése. Beviteli maszk létrehozása varázsló segítségével. Egyéni beviteli maszk készítése.
 • Tábla exportálása táblázatkezelő által felhasználható formátumban, szöveges fájlba, másik aatbázisba.
 • Adatok importálása táblázatkezelő formátumból, importálás szöveges fájlból, importálás másik adatbázisból, külső adatok csatolása az adatbázishoz.
 • Kapcsolatok, a kapcsolatok illesztési tulajdonságai. Az illesztési tulajdonságok jelentősége lekérdezéseknél.
 • Összetettebb szűrőfeltételek megadása (szűrés kijelöléssel, szűrés űrlappal, irányított szűrés).
 • A lekérdezések típusai (választó, kereszttáblás, akció, paraméteres).
 • Választó lekérdezések: ismétlés: alapvető operátorok használata, feltételek megadása, legnagyobb értékek megjelenítése, számított mező létrehozása, összesítő lekérdezések, a lekérdezésben résztvevő táblák közti kapcsolatok tulajdonságainak módosítása az adott lekérdezésen belül, például az illesztési tulajdonságok.
 • Táblakészítő, törlő, frissítő, hozzáfűző, paraméteres, kereszttáblás lekérdezés létrehozása.
 • Az űrlapok funkciója, működése, felépítése. Rekordok kezelése űrlappal.
 • Űrlapok típusai (oszlopos, táblázatos elrendezés). Egyszerű oszlopos, illetve táblázatos elrendezésű űrlap létrehozása egy-egy táblához varázsló segítségével.
 • Űrlap létrehozása több táblából vagy lekérdezésből a varázsló segítségével (űrlap létrehozása segédűrlappal).
 • Űrlapok módosítása Tervező nézetben. Az űrlapok bejárási sorrendjének módosítása.
 • Vezérlőelemek beszúrása űrlapra (címke, beviteli mező, kombinált lista, listapanel, jelölőnégyzet, választógomb, gomb).
 • Számítások az űrlapokon. Képletek létrehozás a Kifejezésszerkesztő segítségével.
 • Segédűrlapok használata Tervező nézetben.
 • Makró létrehozása, módosítása, törlése. Makró hozzárendelése a vezérlőelemekhez. Beágyazott makró létrehozása.
 • Összetettebb jelentés létrehozása Tervező nézetben.