Kategorizálás (nem pontos keresés) az FKERES függvénnyel
Az FKERES függvény használata adatok kategorizálására.

Az FKERES függvényt már jól ismerjük, segítségével könnyedén kereshetünk a táblázatainkban. Eddig csak pontos keresésre használtuk, most megnézzük azt is, hogyan használhatjuk kategorizálásra.

Nyissuk ki az Értékesítési lista munkafüzetet!

Ezt a táblázatot már többször is használtuk, most folytatjuk a számításokat a Rendelt termékek munkalap K oszlopában. A mennyiségi értékeket kell megvizsgálnunk az F oszlopban. Ezen értékek alapján soroljuk be a különböző rendeléseket a megfelelő kategóriába. Az egyes kategóriákat tartalmazó táblázat az A24:B27 tartományban szerepel.

Vizsgáljuk meg egy kicsit alaposabban ezt a táb­lá­za­tot! Az első oszlop tartalmazza az egyes in­ter­val­lu­mo­kat, pontosabban az intervallumok alsó határát növekvő sorrendben. Tehát az első kategória 0-tól indul, ez a Normál kategória. A felső határ tárolására nincs szükség, mert a következő intervallum alsó határa ezt egyértelműen meghatározza. Vagyis a Kiemelt kategóriába az 50 és annál nagyobb értékek tartoznak. A 70 és annál nagyobb értékek pedig az Extra kategóriába.

Ha az FKERES-t ilyen jellegű kategorizálásra szeretnénk használni, akkor az intervallumokat tartalmazó segédtáblázatot mindig így kell kialakítanunk.

Nézzük meg, hogyan is működik az FKERES az ilyen jellegű keresések esetén! Az első konkrét érték, amit be szeretnénk sorolni valamelyik kategóriába, az az F2-es cellában szereplő 53. Tulajdonképpen ezt az értéket kell megkeresnünk a kis segédtáblázatunk első oszlopában. Természetesen ez az érték ott nem szerepel, de nincs is rá szükség, hogy pont ezt megtaláljuk. Elég, ha a függvény megáll annál az értéknél, ami az 53-hoz alulról a legközelebb esik. Ez pedig az 50, így kerül az 53 a Kiemelt kategóriába.

Kezdjünk akkor hozzá a feladat megoldásához! Szúrjuk be az FKERES függvényt a K2-es cellába!

A Keresési_érték az első besorolandó mennyiség: F2. A Tábla, ahol keresünk, illetve ahonnan várjuk az eredményt, a kis segédtáblázatunk. Ne felejtsük el ezt rögzíteni, hiszen a képletet majd le fogjuk másolni: $A$25:$B$27. Az Oszlop_szám 2, hiszen a segédtáblázat második oszlopa tartalmazza a kategóriák nevét. A Tartományban_keres mező értéke pedig IGAZ (1), mivel most nem pontosan keresünk.

Ha minden argumentumot megadtunk, kattintsunk a Kész gombra és másoljuk le a képletet! (Ezek a feladatok megoldhatóak egymásba ágyazott HA függvényekkel is, de sok kategória esetén bonyolult lenne a képlet.)