Nem pontos keresés az FKERES függvénnyel, keresés több feltétel alapján
Az FKERES függvényt már ismerjük, de eddig általában csak pontos keresésre használtuk. Nézzük, hogyan működik a másik verziója! Ezen kívül nézzük meg azt is, hogy mi a teendőnk akkor, ha több oszlop alapján kell keresést végeznünk.
loading
loading

Az FKERES függvényt már ismerjük, a kereséses feladatok megoldásában gyakran lehet rá szükség. De eddig csak pontos keresés esetén használtuk. Nézzük, milyen más típusú problémák megoldásában nyújthat még segítséget!

Táblázatunk egy cég dolgozóit tartja nyilván. Látjuk a dolgozók nevét, azonosítóját, látjuk, hogy melyik részlegen dolgoznak, pontosan mikor kezdtek el dolgozni a cégnél, és ebből kiindulva hány éve dolgoznak ott. Az E oszlopban szereplő értékek a teljes éveket mutatják. A megkezdett évek nem számítanak bele az eltöltött időbe. A dolgozókat az eltöltött idő alapján szeretnénk besorolni a megfelelő kategóriába. Ezeket a kategóriákat a kis segédtáblázat mutatja.

Tehát meg kell vizsgálnunk az E oszlopbeli értékeket. Ha az adott szám 0 és 5 közé esik, akkor a kategória A, ha 6 és 10 közé, akkor B, ha 11 és 15 közé, akkor C, és 16 fölött D. Ezt megoldhatnánk akár több egymásba ágyazott HA függvénnyel, de van rövidebb megoldás is, mégpedig az FKERES függvény.

loading

Nézzük meg, hogyan is működik pontosan az FKERES-nek ez a verziója. A keresési érték az első besorolandó érték lesz az E oszlopból. Ezt keressük a segédtáblázat első oszlopában felülről lefelé haladva. De ez a konkrét érték nincs benne a segédtáblázatban, tehát az FKERES nem fogja megtalálni. De nem is kell, hogy pontosan megtalálja, bőven elég, ha megáll annál az értéknél, ami a keresett értékhez alulról a legközelebb esik. Ez 7 esetén a 6, így lesz a hetes érték a B kategóriába sorolva.

Tehát általánosságban megfogalmazva az FKERES ezen verziója úgy működik, hogy keresés közben mindig annál az értéknél áll meg, ami a keresett értékhez alulról a legközelebb esik.

Ezért nagyon fontos, hogy a segédtáblázat az egyes intervallumok alsó határát tartalmazza növekvő sorrendben. Itt most a felső határ is szerepel, de a képletnek erre nincs szüksége.

Szúrjuk be a függvényt az F4-es cellába! Tehát a Keresési_érték az E4-es cellában szereplő számérték, a Táblázat az értékhatárokat és kategóriákat tartalmazó tartomány, az Oszlopindex 3, hiszen az előbb kijelölt cellatartomány 3. oszlopából várjuk az eredményt.

A Tartományi_keresés mezőbe most 1-est írunk, ami azt jelenti, hogy a függvény nem pontosan keres.

loading

Most lépjünk át a Vizsgák munkalapra! Néhány dolgozónak vizsgát kellett tennie kétféle témában. A B és C oszlopokban vannak az elért eredmények, a maximálisan elérhető pontszám 50. A D oszlopban a kapott pontszámok összege látható. Ez alapján az összeg alapján szeretnénk a dolgozókat besorolni a segédtáblázatban szereplő 5 kategóriába.

loading

A feladat nagyon hasonló az előzőhöz, most is az FKERES függvényt fogjuk használni. Szúrjuk be az E2-es cellába! A Keresési_érték az első összeg, a Táblázat az értékhatárokat és a besorolásokat tartalmazó cel­la­tar­to­mány, az Oszlopindex most is 3, az utolsó mező értéke pedig 1, hiszen most sem pontosan keresünk. A függvény most is annál az értéknél áll meg keresés közben, ami a keresett értékhez alulról a legközelebb esik.

loading

A kereséses feladatok megoldásához leginkább az FKERES függvényt szoktuk használni. Viszont ezzel csak egy oszlop alapján tudunk keresni. Nézzük meg, mit tehetünk, ha több feltételünk van.

A munkalapon rendelésekkel kapcsolatos adatokat látunk, mint az azonosító, a dátum, a vevő illetve a rendelt termék és annak színe. A termékek többféle színben is elérhetőek, színenként pedig más lehet az áruk. A pontos árakat az Árlista munkalap tartalmazza.

loading

A feladatunk az egységárak megjelenítése az F oszlopban. A kereséshez használhatjuk az FKERES függvényt. A Termék és a szín alapján szeretnénk keresni, ez 2 külön oszlop, ezeket egyesítenünk kell. Az oszlopok értékeit össze kell fűznünk. Ezt megtehetjük a FŰZ, a SZÖVEGÖSSZEFŰZÉS vagy éppen az & műveleti jel használatával is. Válasszuk most az utolsót.

Végezzük el az összefűzést mindkét munkalapon, egy-egy új oszlopba: =D2&E2, =B2&C2. Az Árlista munkalapon célszerű beszúrni egy új oszlopot az A elé, különben az FKERES nem fog működni. Ha készen vagyunk, szúrjuk be az FKERES függvényt az F2-es cellába, és adjuk meg a megfelelő argumentumokat!

A Keresési_érték az összefűzött értéket tartalmazó cella, a Táblázat az árlista munkalap A2:D13-as tartománya, ezt a hivatkozást rögzítenünk is kell. Az Oszlopindex 4, a Tartományi_keresés pedig hamis.

A problémát egy másik függvénnyel is megoldhatjuk, mégpedig a SZUMHATÖBB-el. Ez a függvény nem tartozik a keresőfüggvények közé, de bizonyos esetekben használhatjuk erre is. A SZUMHATÖBB a megadott oszlopokból azoknak a számoknak az összegét adja eredményül, amelyek a feltételeknek megfelelnek. Ha csak egyetlen sor felel meg, akkor a végeredmény is egyetlen szám összege, vagyis maga a szám. Figyeljünk oda, hogy ebből adódóan csak olyan esetekben használhatjuk a függvényt, ahol a visszakapni kívánt érték szám típusú adat! Szúrjuk be a függvényt!

Az Összegtartomány az a tartomány lesz az Árlista munkalapról, amelyből az eredményt várjuk. Innen fog a függvény összegezni, az eredmény egyetlen egy szám lesz.: D2:D13.

Az első kritériumtartomány az Árlista munkalap termékeket tartalmazó oszlopa, az ehhez tartozó kritérium pedig az első keresendő termék a Rendelések munkalapról.

A másik kritériumtartomány a színeket tartalmazó oszlop az Árlistáról, az ehhez tartozó kritérium pedig az E2-es cella.

A függvényt másolni fogjuk, figyeljünk a hivatkozások megfelelő rögzítésére!

loading